Welkom bij Satori Dojo

 

 Alle lessen tijdelijk opgeschort !

 

Onze activiteiten zijn tijdelijk opgeschort omwille van de federale richtlijnen met betrekking tot het corona-virus.

Het corona-virus grijpt steeds sneller om zich heen.  Momenteel kent bijna iedereen wel iemand die besmet is of in contact geweest is met een besmet persoon.

Gezien de ernst van de situatie rijzen ook bij ons steeds meer twijfels of de door ons aangekondigde aanpassingen wel voldoende zijn om veilig te kunnen sporten.

Net die twijfels geven ons hierop het antwoord.

Daarom hebben we besloten om met onmiddellijke ingang en tot nader bericht alle trainingen op te schorten.

We hebben goed nagedacht over deze beslissing en zijn ervan overtuigd dat deze momenteel de enige correcte is.

We wensen jullie een goede gezondheid toe, zodat we snel terug kunnen trainen van zodra de situatie dit terug toelaat.

Satori Dojo